مقاله بیس باید خصوصیاتی داشته باشد که از طریق آن محقق بتواند به راحتی کارهای و روشهای تحقیقاتی محقق قبلی را که در یک جامعه آماری بوده در جامعه آماری جدید اجرا نماید. از طرف دیگر مقاله بیس باید حتما دارای مدل پژوهشی و فرضیه باشد تا با مطالعه آن بتوان به جزییات کار انجام شده پی برد.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.