از جمله روش های تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش های مدیریت مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری است.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.